VDH Packaging Creations verwerkt als eerste suikerriet in zijn verpakkingen!

Voor bedrijven in de AGF-sector is een juiste verpakking van groot belang voor de verwerking, logistiek, de houdbaarheid en de uitstraling van uw product en daarmee uw klantenbinding. Hiervoor worden steeds meer innovatieve verpakkingsoplossingen op de markt gebracht, die ook inspelen op de grootste trend van deze tijd: duurzaamheid. De consument kiest steeds vaker voor duurzame verpakkingen of zelfs verpakkingsvrij. Maar de kwaliteit van het product, alsook zijn houdbaarheid moet van optimale kwaliteit blijven. Hiervoor ontwikkelde VDH Packaging Creations samen met zijn R&D team en leverancier de i’m Green folie voor de voedingssector. De I’m Green-folie is voor 85% gemaakt van suikerriet en niet meer van olie, waardoor deze 100% recyclebaar is. Dit is geen nieuwe folie, maar in de voedingssector waren verpakkingen van deze folie niet te vinden. Vervolgens biedt deze plastic een oplossing voor de vraag van de consument naar het gebruik van bio- en recycleerbare verpakkingen. Tot slot veranderd er voor de verpakkers weinig tot niets, aangezien technisch gezien de I’m Green folie geen verschillen oplevert in vergelijking met de standaard gebruikte LDP-folie. De verpakkers moeten vervolgens geen investeringen dragen omdat deze folie over hun bestaande machines kunnen lopen. Bovendien kunnen verpakkers er alle verpakkingsvormen met simuleren. Prijstechnisch is de I’m Green-folie duurder dan LDP folie, maar goedkoper dan laminaatfolie. Desondanks zijn dit soort verpakkingen de toekomst.”
Pour les entreprises du secteur des fruits et légumes, un emballage correct est d’une grande importance pour la transformation, la logistique, la durée de conservation et l’apparence de votre produit et donc la fidélité de votre clientèle. À cette fin, de plus en plus de solutions d’emballage innovantes sont mises sur le marché qui répondent également à la plus grande tendance actuelle: la durabilité. Le consommateur opte de plus en plus pour un emballage durable voire sans emballage. Mais la qualité du produit, ainsi que sa durée de conservation, doivent rester de qualité optimale. Pour cela, VDH Packaging Creations, en collaboration avec son équipe R&D et son fournisseur, a développé le film i’m Green pour le secteur alimentaire. 85% du film I’m Green est fabriqué à partir de canne à sucre et non plus à partir d’huile, ce qui le rend 100% recyclable. Ce n’est pas un nouveau film, mais l’emballage de ce film est introuvable dans le secteur alimentaire. Par la suite, ce plastique offre une solution à la demande des consommateurs pour l’utilisation d’emballages bio et recyclables. Enfin, peu ou rien ne change pour les emballeurs, car techniquement le film I’m Green ne produit aucune différence par rapport au film LDP standard utilisé. Les emballeurs n’ont alors plus à supporter d’investissements car ce film peut rouler sur leurs machines existantes. Les emballeurs peuvent également simuler tous les formulaires d’emballage avec. En termes de prix, le film I’m Green est plus cher que le papier LDP, mais moins cher que le papier laminé. Néanmoins, ce type d’emballage est l’avenir.

Bekijk meer interessante artikels

INTERPOM PRIMEURS 2021

INTERPOM PRIMEURS 2021

COME AND SEE US AT THE INTERPOM PRIMEURS 2021 EXHIBITION IN BELGIUMOur commercial team will be present at Interpom Primeurs 2021. Meet us in booth 150 whereas our latest innovations will be presented during the exhibition. If you want to meet us, even if it is for...

Lees meer

VDH Concept

Nerviërslei 15 2900 Schoten Belgium Tel: +32 3 685 06 33 Fax: +32 3 645 75 81 BTW BE 0887 722 224 sales@vdhconcept.com

Mail us